၂၄-၂-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၃-၃-၂၀၂၄ ရက်နေ့ထိ System Maintenance အတွက် Server Break Down ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် system အသုံးပြုခွင့် ရမည်မဟုတ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။